ZVUKOVI GRADA – KATALOG PULSKIH ZVUKOVA

ZVUKOVI GRADA – KATALOG PULSKIH ZVUKOVA

Zvukovi grada je projekt Blank_filmskog inkubatora kojim se na javnu besplatnu upotrebu stavlja kolekcija zvukova grada Pule.

Download možete skinuti ovdje! (805 MB ZIP)

Ovom kolekcijom stvorila se prava mala zvučna platforma Pule, dnevnih i noćnih zvukova.

Kolekcija je namijenjena filmskim profesionalcima, ali i svim ljubiteljima Pule.

Zvukovi su dostupni u najboljoj mogućoj WAV, 48 kHz kvaliteti, a snimljeni su s usmjerenim mikrofonom Rode NTG2 i snimačem Zoom H4n. Svi zvukovi su katalogizirani i opisani.

Blank je do sada napravio kataloge Zagreba, Rijeke i Splita.

Hvala Petri Patafti!

Katalogizacija i opis zvukova

 • Radićeva2’09’’

               zvuk zrikavca, zvuk prometa, prigušeni muški glas

 • Fontička ulica, ispred DM-a5’16’’

               žamor ljudi u kafiću, razgovor, koraci, šuštanje, zveckanje, zvono crkve, melodično zviždanje,

               zvuk ptice, zvuk dječjih kolica

 • Flantička ulica, fontana   2’09’’

                zvuk vode, žamor ljudi, dječji glas, prigušeni zvuk prometa, muški glas

 • Flanatička ulica, fontana noć2’24’’

               zvuk vode, pozadinski zvuk violine, prigušeni žamor i lavež psa, lupkanje

 • Narodni trg, s fontanom2’06’’

               zvuk harmonike, zvuk vode, žamor ljudi u kafiću, zvuk pribora u kafiću, vrisak djece,                pozadinski zvuk prometa

 • Narodni trg, bez fontane1’08’’

               zvuk harmonike, žamor ljudi u kafiću, pozadinski zvuk prometa

 • Narodni trg, ribarnica4’20’’

               žamor ljudi, lupanje, zvuk ventilacije, šum vrećica

 • Narodni trg, mesnica2’44’’

               žamor ljudi, lupanje, zvuk ventilacije, šum vrećica, zvuk kovanica, zvuk blagajne, izlazak iz

               mesnice – ženski, muški glas, glazba, pozadinski žamor

 • Narodni trg, tržnica4’58’’

               žamor ljudi, razgovor, lupkanje, šuštanje, zveckanje, kratki pozadinski zvuk harmonike, koraci,

               zvuk prometa, zvuk bicikle

 • Flanatička ulica2’59’’

               zvuk motora, žamor ljudi, razgovor, lavež psa, zvuk bankomata, zvuk kafića

 • Kod Zlatnih vrata5’01’’

               razgovor, koraci, zvuk kafića, žamor, ptice, prigušeni zvuk prometa, zvuk kotača od kofera,

               škripanje

 • Kod Zlatnih vrata noć2’02’’

               zvuk violine, žamor ljudi, koraci, lupkanje, prigušeni zvuk prometa

 • Prvomajska jutro2’12’’

              zvuk radova, koraci, zvuk ptica, zvuk bicikle, žamor, lupkanje

 • Prvomajska popodne2’12’’

              žamor, razgovor, ptice, koraci, zveckanje ključeva, zatvaranje vrata

 • Prvomajska noć2’25’’

              pozadinski zvuk muzike, žamor, zvuk pribora iz restorana, glasovi ljudi, koraci

 • Forum2’06’’

               prigušeni zvuk prometa, lavež psa, žamor, zvuk harmonike i pjevanja, lupkanje,

               razgovor, dječji glas

 • Forum noć2’38’’

               muški glas na mikrofonu, vika djece, glasni žamor ljudi, pljesak, lavež psa, koraci, pozadinski

               zvuk prometa, zvuk glazbe, škripanje vrtuljka

 • Pored Foruma2’50’’

              zvuk prometa, žamor, glazba i pribor iz restorana, lupkanje, zvuk ptica

 • Pored Foruma noć3’25’’

               zvuk prometa, pozadinski zvuk muzike, vika djece, lupkanje, žamor, muzika iz auta

 • Kod Gradske Knjižnice2’11’’

               žamor, koraci, zveckanje, zvuk ptica, prigušeni zvuk prometa

 • Ispred Kaštela, s gornje strane2’27’’

               ptice, prigušeni zvuk prometa, prigušeni glasovi

 • Park Petra Krešimira IV., bez fontane1’49’’

               zvuk trube od auta, muzika, zvuk ptica, žamor, dječji glas, zvuk prometa

 • Park Petra Krešimira IV., s fontanom3’59’’

              zvuk vode, razgovor, prigušeni zvuk prometa, aviona i zvona crkve, prigušeni žamor i muzika,

              Zviždanje

 • Park Petra Krešimira IV. noć1’09’’

              dernjava ljudi, pozadinski žamor, pozadinski mlaz vode

 • Park Petra Krešimira IV. bliže fontani noć2’07’’

              dernjava ljudi, pozadinski žamor i zvuk prometa, zvuk motora, zvuk vode

 • Giardini5’00’’

               zvuk prometa, zvuk kafića, ptice, žamor, koraci, bušenje

 • Giardini noć2’19’’

               zvuk cvrčka, zvuk ptica, vika ljudi, žamor ljudi, zvuk trčanja, pozadinski zvuk prometa, pozadinski

               zvuk violine, zvuk muzike iz auta, kihanje

 • Titov park2’30’’

               hod po šljunku, zvuk prometa, galebovi, žamor, pozadinsko škripanje ljuljačke

 • Titov park kod fontane, makete Pule2’55’’

               zvuk vode, zvuk prometa, koraci, žamor ljudi, škripanje ljuljačke, lupkanje

 • Titov park noć2’35’’

               žamor ljudi, zvuk prometa, koraci, pozadinski zvuk muzike, muzika iz auta, lupkanje

 • Park pod arenom4’09’’

               zvuk ptica, zvuk prometa, blagi kašalj, šuškanje papira, hod po šljunku, ženski i muški glas

 • Park pod arenom noć2’12’’

               pozadinski zvuk prometa, žamor ljudi, hod po šljunku, prigušeni zvuk ptice

 • Kod Arene4’50’’

               žamor ljudi, koraci, zvuk ptica, zvuk prometa, zatvaranje vrata auta, zvuk kotača kofera

 • Kod Arene noć3’31’’

               zvuk prometa, žamor ljudi, razgovor, koraci, šuškanje, zvuk kotača, muzika u prolazu

 • Kod Arene, promet2’07’’

               zvuk autiju, zvuk motora, zvuk ptica

 • Arena2’01’’

               muški glas na mikrofonu u Areni, galebovi, prigušeni zvuk prometa, prigušeni zvuk žamora,

               dječji glas, zveckanje, koraci psa

 • Iznad Arene2’01’’

              koraci, zvuk aviona, zvuk prometa, galebovi, žamor u kafiću, kašalj, zvižduk, šuškanje,

              zvono crkve

 • Riva2’08’’

               zvuk prometa, zvuk broda, zvuk mora, glas i korak ljudi u prolazu

 • Riva 22’13’’

               zvuk valova, prigušeni glas na brodu, zvuk ptica, zvuk prometa, glas ljudi u prolazu

 • Riva noć2’15’’

               zvuk prometa, žamor ljudi, tihi zvuk mora

 • Riva more 2’59’’

               zvuk nježnih valova, tihi prigušeni zvukovi prometa

 • Park Franje Josipa I.1’07’’

               zvuk ptica, prigušeni zvuk prometa, zvuk djece u igri

 • Autobusni kolodvor0’50’’

               zvuk busa, pozadinski zvuk prometa

najnoviji videi