SKRIPTA ZA FILMSKE RADIONICE

SKRIPTA ZA FILMSKE RADIONICE

Skripta koju koristimo na radionicama rezultat je dugogodišnjeg praktičnog filmskog rada.

Eksperimentiramo više od deset godina s radionicama i polaznicima i držimo da nismo otkrili formulu uspjeha. Svaka radionica nosi sa sobom prtljagu iskustva sudionika, njihova očekivanja i želju za učenjem tako da je svaka radionica priča za sebe.

U Blanku također dajemo veliku slobodu mentorima da sami kroje vlastite skripte.

Najveći naglasak na radionicama dajemo scenariju i tom dijelu je posvećeno najviše mentorskog vremena. Bez dobrog scenarija nema dobrog filma.

Ova skripta je napravljena s filozofijom da se polaznike radionice upozna s filmskom tehnikom i filmom kao zanatom. U skripti nema praktičnih i problemskih primjera kako raditi s djecom i početnicima, ona nema pedagoški karakter već isključivo služi kao orijentir u svijetu stvaranja filma.

Na kraju skripte nalazi se izdašan popis preporučene i korištene literature te korisni linkovi.

DOWNLOAD SKRIPTE:

Blank_skripta videoradionice_2017

najnoviji videi